انبر دست پنج 5 کاره

  • 5 کاره
  • انبر دست
  • قیچی باغبانی
  • سیم لخت کن
  • کابل بر
  • دم باریک
  • مناسب برای : هر کاری
  • کیفیت عالی