متر لیزری و تراز لیزری سه کاره دیوالت

  • برد تراز لیزری 10‌ متر
  • برد متر لیزری 40 متر
  • تراز نور قرمز
  • همراه متر معمولی 5 متر