دریل شارژی 36 ولت میلواکی

  • موتور براشلس
  • سە حالت دریل پیچ بند ،چکشی
  • همراه جعبە ابزار کامل
  • 1300 دور 350 بار ضربە
  • سه نظام 10 میل
  • شارژر پایه دار صنعتی
  • دو باتری