کارواش دینامی 200 بار پارکساید TWP2208

 • مدل شاسی دار
 • 2500 وات
 • 3,5 اسب بخار
 • قابلیت مکندگی که مخصوص سم پاشی هم می باشد
 • مصرف آب 45 لیتر در دقیقه
 • برق 220
 • لوازم جانبی
 • ورودی آب
 • مدل شاسی دار
 • 2500 وات
 • 3,5 اسب بخار
 • قابلیت مکندگی که مخصوص سم پاشی هم می باشد
 • مصرف آب 45 لیتر در دقیقه
 • برق 220
 • لوازم جانبی
 • ورودی آب